top of page
Konsultacje 
Feng Shui

Czym jest Feng Shui?

Feng-shui to sztuka aranżacji przestrzeni życiowej człowieka tak, aby komfort jego życia zarówno fizycznego jak psychicznego, był najlepszy z możliwych.

Feng-shui jest niewidzialne jak wiatr i nieuchwytne jak woda - ponieważ feng-shui to przepływ energii. Dobrej energii chi i złej sha. Ta energia otacza nas w każdym miejscu, w jakim się znajdujemy, jest w naszych ciałach i powstaje w relacjach między ludźmi. Feng-shui dysponuje technikami, które umożliwiają ukierunkowanie energii, wzmacnianie dobrej energii chi i osłabianie złej sha. Jednak przy pomocy, feng-shui nie można zmienić radykalnie losu człowieka. Dlaczego tak jest?

W tradycji chińskiej los człowieka jest wypadkową trzech naturalnych sił San Chai, trzech rodzajów szczęścia. 

Przede wszystkim istnieje Tien Chai – Szczęście Niebiańskie innymi słowy nasze przeznaczenie. Druga składowa to Ti Chai – Szczęście Ziemskie, czyli nasze korzenie i ostatnia to Ren Chai – Szczęście Ludzkie inaczej nasze osobiste wybory.

Współgranie tych 3 ogromnych sił świadczy o harmonii. Zaburzenia w którejkolwiek z nich natychmiast skutkują dysharmonią. Tę zasadę wykorzystuje feng-shui. Wpływ tych naturalnych sił na nasze życie można nazwać szczęściem lub jego brakiem. Człowiek zawsze przebywa w określonym otoczeniu, czyli miejscu gdzie mieszka, odpoczywa, pracuje, gdzie cieszy się życiem lub przeżywa swoje smutki. Te miejsca to dom lub mieszkanie, praca, szkoła, ale również sypialnia, salon, kuchnia, gabinet, ogród. Wszędzie, gdzie się znajdujemy jesteśmy poddawani działaniu sił San Chai. Siły te działają również w relacjach między ludźmi a najważniejsze z nich to relacje partnerskie. Dzięki feng-shui można je opisać by później wzmacniać lub korygować, aby poprawić.

 

Niestety feng-shui możemy zastosować tylko w odniesieniu do Ren Chai – Szczęścia Ludzkiego na tę siłę możemy wpływać, ponieważ mamy tu do czynienia z naszymi wyborami i decyzjami oraz naszą umiejętnością wykorzystania potencjału, który daje nam Tien Chai - Szczęście Niebiańskie i Ti Chai - Szczęście Ziemskie. 

Feng-Shui-Symbol (1).png
Contact
Kontakt
Tel: +48 501 728 929
 

„Człowiek wielkiej cnoty nigdy nie jest samotny- Ma zawsze grono podobnie myślących przyjaciół”

 

Konfucjusz 

Dziękuję za wiadomość

Lao Tsy "Tao Te King"

„Człowiek przylega do Ziemi, Ziemia przylega do Nieba, Niebo stosuje się do TAO, a TAO do własnej natury”

73_edited.jpg
bottom of page